вашият бизнес + нашият опит = успех²

Ние работим за израстването на вашия бизнес

Нашите услуги

Одит

Ние имаме репутацията на независими одитори, които изпълняват своите ангажименти с висок професионализъм, качество и ефективност.

Счетоводство

Подпомагаме клиентите си да направляват успешно финансова отчетност, което им позволява да се концентрират върху оперативната страна на бизнеса.

Данъци

Ние предлагаме данъчни услуги, които да отговорят на предизвикателствата в комплексната данъчна рамка, като помагаме на нашите клиенти да спазят всички законови изисквания.

Бизнес консултиране

Нашите умения, практика и квалификация ни дават възможност да предложим иновативни и гъвкави решения за нуждите на вашия бизнес.

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас