Асистент одитор

Одит Консулт ЕООД е дружество с близо 20-годишна практика в областта на одита и бизнес консултиране. Нашите клиенти покриват широк спектър от индустрии, което изисква индивидуален подход и разнообразен опит. Тъй като нашият екип традиционно е малък, ние имаме възможност да бъдем гъвкави в работата си, като така предлагаме не само добри решения за клиентите, но и възможности за нашите служители.

Поради все по-комплексните нормативни изисквания и нашия стремеж да поддържаме най-високо професионално ниво, търсим мотивиран човек, който да се присъедини и развива в нашия екип.

 

Какво търсим:

Тъй като дейността е специфична, позицията е подходяща за кандидати, стартиращи своята кариера, като се развиват в процеса на работа, включително чрез допълнителни квалификации.  Все пак трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

 • Висше образование в сферата на счетоводството – специалност Счетоводство и контрол или подобни;
 • Отлични умения за работа с MS Excel и MS Word;
 • Познаване на българското счетоводно законодателство и счетоводните стандарти (НСС и МСФО);
 • Умения за събиране, обработка и анализ на счетоводни/финансови данни;
 • Прецизност и внимание към детайлите;
 • Способност за ефективна комуникация и работа в екип.

Предимство биха имали:

 • Владеене на чужд език (немски или английски);
 • Предишен опит на счетоводна, финансова или свързана с одит позиция;
 • Допълнителни квалификации;
 • Желание за дългосрочно развитие в сферата на одита.

Основни задължения:

 • Обработка и анализ на счетоводна и финансова информация;
 • Подготовка на различни финансови-счетоводни справки;
 • Комуникация с клиенти;
 • Събиране на одиторски доказателства;
 • Извършване на одиторски процедури;
 • Документиране на извършената работа чрез съставяне на одиторски работни документи.

 

Какво предлагаме:

 • Добра работна среда;
 • Възможности за обучения и професионално развитие;
 • Индивидуален подход в работата;
 • Сплотен екип;
 • Работа с различни по вид бизнеси.

 

Ако отговаряте на нашите изисквания и сме привлекли Вашия интерес с условията, които предлагаме, ще се радваме да се срещнем и обсъдим възможността за присъединяване към нашия екип. За целта, моля изпратите е-мейл с Вашето CV на office@odit-consult.com като посочите позицията, за която кандидатствате.

Levea a Reply

You must be logged in to post a comment.*