Одит Консулт ЕООД

Кои сме ние

Одит консулт ЕООД стартира своята дейност през 1998 г. с основен фокус върху одиторските услуги. Днес, компанията е натрупала достатъчно опит и квалификации в различни сфери, като по този начин разраства своята дейност и предлага различни форми на  консултиране.  Те включват счетоводни, финансови и данъчни услуги, както и цялостни решения за развитието на бизнеса.

  • Повече от 18 години практика
  • Участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества
  • Повече от 60 активни клиенти
  • Участие в над 10 европейски проекта

Ние смятаме, че нашият подход е това, което ни отличава в динамичния пазар на нашите услуги. Практиката ни научи, че най-ефективните ни консултантски проекти са онези, в които заедно с клиента работим като членове на един екип и всеки внася своите знания, опит и ресурси независимо дали това се отнася за конкретен проблем или за изграждането на цялостна стратегия за развитие.

Членство в професионални организаци и акредитации

  • Член на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС)
  • Сертифициран управленски консултант, член на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО);
  • Членство в Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ);
  • Член на екипа е независим оценител и член на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ);
  • Участие и сертификати от множество професионални обучения и семинари.

Доклад за прозрачност

Съгласно Закона за независим финансов одит, ние представяме Доклад за прозрачност за нашата дейност през всяка от последните три години:

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас