Защо нас?

Нашият подход

Ние смятаме, че нашият подход е това, което ни отличава в динамичния пазар на нашите услуги. Практиката ни научи, че най-ефективните ни консултантски проекти са онези, в които заедно с клиента работим като членове на един екип и всеки внася своите знания, опит и ресурси независимо дали това се отнася за конкретен проблем или за изграждането на цялостна стратегия за развитие. Именно заради това, ние базираме нашия подход към работата на следните принципи:

Подхождаме индивидуално

Индивидуален подход – според специфичните потребности и цели на Клиента

Питаме

Стремим се още в самото начало да си изясним какво се очаква от нас

Анализираме

Правим анализ на процесите и структурите, наличните ресурси, факторите на влияние, както и на възможностите и заплахи за развитие

Предлагаме

Представяме препоръки/стратегия за подобрения

Дейставаме

Осъществяваме приетата стратегия като напредъка се контролира периодично

Комуникираме

При възникване на проблем в процеса на работа, клиентът се уведомява веднага и проблемът се обсъжда, за да могат да се вземат своевременно необходимите мерки

В края на всеки ангажимент се проследява и анализира постигнатото, като на тази база се формулират изводи за последващи проекти.

Нашият екип

Дарина Игнатова
Водещ одитор

Водещият одитор в дружеството е Дарина Игнатова, регистриран одитор и член на ИДЕС.

Започвайки кариерата си като счетоводител, г-жа Игнатова придобива квалификацията дипломиран експерт счетоводител, диплом 377, през 1997 г. Година по-късно, тя създава  дружеството Одит консулт, чрез което започва да предлага одиторски услуги.

През годините на развитие, дейността и професионалните квалификации се разширяват, като днес включват:

 • Регистриран одитор
 • Сертифициран управленски консултант
 • Данъчен експерт
 • Други

Като експерт с професионален опит в счетоводството и одита от близо 30 години, г-жа Игнатова намира правилния подход за решаване на сложни бизнес казуси, като преодолява предизвикателствата на съвременната регулаторна, данъчна и стопанска среда.

Професионалният опит, образованието и квалификациите на Николай са насочени към бизнес, финанси и инвестиции, включително:

 • MSc International Securities, Investment and Banking, ICMA Centre at University of Reading
 • International Fixed Income and Derivatives certificate
 • BSc Business Administration, City University Seattle
 • Опит с търговия на финансови пазари
 • Финансов анализ и бюджетиране
 • Вътрешен одитор по ISO 9001
 • Независим оценител и член на КНОБ

Николай допринася за подобряване и разширяване на услугите, като със своя експертен опит поставя фокус върху финансовия аспект на дейността.

Николай Игнатов
Асистент одитор

Нашата мисия

Нашата цел е да работим със своите клиенти като с партньори, като по този начин споделим знанията и опита си, за да повишим резултата от техния бизнес. За да постигнем това, ние споделяме своите ценности като основополагащи за нашата работа.

Етика и почтеност

Професионализъм и компетентност

Конфиденциалност

Качество и ефективност

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас