Нашата основна цел е да предоставим висококачествени професионални услуги, които да подпомогнат дейността и развитието на бизнеса на нашите клиенти. За да постигнем това, предлагаме различна форма на бизнес взаимоотношения в зависимост от техните потребностите, като същевременно използваме индивидуален подход при всеки отделен случай.

Нашите услуги

Одит

Ние имаме репутацията на независими одитори, които изпълняват своите ангажименти с висок професионализъм, качество и ефективност.

Счетоводство

Подпомагаме клиентите си да направляват успешно финансова отчетност, което им позволява да се концентрират върху оперативната страна на бизнеса.

Данъци

Ние предлагаме данъчни услуги, които да отговорят на тези трудности, като помагаме на нашите клиенти да спазят всички законови изисквания.

Бизнес консултиране

Нашите умения, практика и квалификация, ни дават възможност да предложим иновативни и гъвкави решения за нуждите на вашия бизнес.

Нашият подход

Подхождаме индивидуално

Индивидуален подход – според специфичните потребности и цели на Клиента

Питаме

Стремим се още в самото начало да си изясним какво се очаква от нас

Анализираме

Правим анализ на процесите и структурите, наличните ресурси, факторите на влияние, както и на възможностите и заплахи за развитие

Предлагаме

Представяме препоръки/стратегия за подобрения

Дейставаме

Осъществяваме приетата стратегия като напредъка се наблюдава и контролира периодично

Комуникираме

При възникване на проблем в процеса на работа, клиентът се уведомява веднага и проблемът се обсъжда, за да могат да се вземат своевременно необходимите мерки

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас