Бизнес консултиране

Анализи и прогнози

Финансов анализ и прогнози

Планиране

Финансово планиране и бюджетиране

Консултиране

Консултации по търговско, счетоводно и данъчно законодателство

Инвестиции

Оценка и консултации относно инвестиции и други транзакции

Проучване

Проучване и съдействие при сделки

Оптимизация и организация

Оптимизация и организация на работа и процеси

Преструктуриране

Преструктуриране на дейността

Оценка

Разработване и оценка на проекти

Стратегия

Помощ при разработване на бизнес стратегия

Модели

Разработване на финансови модели

Бизнес комбинации:

  • сливане
  • вливане
  • отделяне/разделяне

Нашият опит

С цялата си дейност ние се стремим да споделим знанията и опита си с нашите партньори, за да повишим резултата от техния бизнес. Нашите аналитични и финансови умения, практиката и квалификацията ни в различни сфери, ни дава възможност да предложим иновативни и гъвкави решения, които отговарят на индивидуалните нужди на вашия бизнес.

Съвременната бизнес и регулаторна среда представя нови рискове и предизвикателства, което я прави още по-комплексна, както от оперативна, така и от административна гледна точка. Вземайки предвид тези фактори, ние като екип имаме достатъчно опит и квалификации в различни сфери, за да отговорим на тези предизвикателства и помогнем на нашите клиенти да се справят с тях, като по този начин те могат да се фокусират върху основната си дейност. Затова ние сме готови предоставим не само специфични услуги, но и цялостни бизнес решения.

Вие може да сте сигурни, че ще получите качество на услугите, обичайно предлагано от големите фирми, но на много по-ниска цена. Малкият ни екип е лесно достъпен, което предразполага за ефективни взаимоотношения. Стремим се да бъдем гъвкави и имаме възможност да посещаваме нашите клиенти на място в удобно за тях време.

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас