Данъци

Данъчни проверки

Съдействие при данъчни проверки и ревизии

Регистрации

Данъчни и други регистрации

Административни органи

Съдействие при работа с НАП или други административни органи

Сделки

Данъчно третиране на сделки и бизнес операции

Изготвяне или консултации за:

  • месечни декларации по ДДС
  • месечни Интрастат декларации
  • данъчни декларации по ЗКПО
  • други данъчни декларации

Нашият опит

През последните години, данъчното законодателство се развива с бързи темпове, като предоставя все по-комплексна рамка за третиране на операции. Това е сериозно предизвикателство за голяма част от бизнеса, докато данъчния ефект може да окаже значително влияние върху дейността.

Ние предлагаме данъчни услуги, които да отговорят на тези трудности, като помагаме на нашите клиенти да спазят всички законови изисквания, но запазвайки ефективността на бизнеса като цяло. Нашите консултации в данъчната сфера имат за цел да предложат оптимални решения, които от своя страна пестят време и средства на клиента.

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас