Полезни статии

Търсим помощ!

Технически сътрудник / Асистент одитор

Одит Консулт ЕООД е дружество с повече от 20-годишна практика в областта на одит, данъчно и бизнес консултиране. Нашите клиенти покриват широк спектър от индустрии, което изисква индивидуален подход и разнообразен опит. Тъй като нашият екип традиционно е малък, ние имаме възможност да бъдем гъвкави в работата си, като така предлагаме не само добри решения […]

Виж още

Сезон за изготвяне на ГФО и техния одит за 2018 г.

С настъпването на есента, започваме все повече да мислим за изготвянето на Годишните финансови отчети за 2018 г., както и техния одит. Това е добър знак, тъй като ранната организация на този труден процес е предпоставка за по-ефективна работа, по-добри резултати и по-малко напрежение в последния момент. Именно за това бихме искали да ви предоставим […]

Виж още

Корпоративно управление

С нарастване на размера на организацията, неименуемо се увеличават и предизвикателствата пред нейното ръководство да наложи системата на управление, осигуряваща безпроблемно функциониране във всички аспекти. Освен чисто оперативния ефект от добро корпоративно управление, неговото документиране осигурява отчетност спрямо всички заинтересовани лица. Най-често това са акционери и собственици, но също така по-широката публика, когато предприятието извършва […]

Виж още

бул. България 45, София

Нов офис в София

Като важна стъпка в нашето развитие, отваряме врати на новия ни офис в София. С това, се надяваме да предоставим професионална работна среда, отговаряща на съвременните бизнес изисквания, както и да предложим по-добро обслужване на нашите клиенти. Моля, заповядайте на новия ни адрес: бул. България 45, ет. 2, офис 3 гр. София, 1404   Всички […]

Виж още

Членство в АДВИБ и новите изисквания на ЗППЦК

От 2017 г., Одит Консулт е член на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), което дава възможност на дружеството да бъде част от промените, настъпващи по отношение на нормативната рамка и новите бизнес практики за предприятията, попадащи в техния обхват. В резултат на измененията в регулаторната рамка на Европейско ниво, в […]

Виж още

Годишен доклад за дейността

Във връзка с изготвянето на Годишен финансов отчет (ГФО) за годината, чл. 247 от Търговския закон изисква от управлението на дружеството, в лицето на управител или изп. директор, да изготви Годишен доклад за дейността, наричан още Доклад на ръководството. В него се описва развитието на дейността и се разяснява ГФО. Според изричните изисквания на чл. […]

Виж още